Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Varde Biler A/S behandling af personoplysninger

Hos Varde Biler A/S overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger f.eks. i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

Se derudover særskilt privatlivspolitik hos Suzuki via følgende link: www.suzuki.dk/om/juridisk/privatlivspolitik

Formål og typer af oplysninger

Varde Biler A/S behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

Ved prøvekørsel af en bil:  Ved prøvekørsel af en bil ndhenter vi en række persondata om dig.

 • Dit fulde navn og CPR nummer
 • Kørekortinformationer
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer og/eller e-mail

Og beder du os om at udarbejde tilbud på forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser mv.

Ved køb eller leasing af en bil: Når du køber eller leaser en bil hos os, indhenter vi en række persondata om dig. Herunder kan du se en liste over, hvilken informationer vi som minimum vil have brug for i forbindelse med køb af bil:

 • Dit fulde navn og CPR nummer
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail

Skal vi bistå med forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik samt lønsedler og årsopgørelser m.v.

Ved værkstedsbesøg Når du benytter et af vores værksteder, indhenter vi, første gang du besøger os, følgende persondata, med mindre vi allerede har disse oplysninger ifm. køb af bilen:

 • Dit fulde navn
 • Bopælsadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Din bils registreringsnummer
 • Evt. CVR nr.

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. Det kan f.eks. være profilering med henblik på markedsføring, inddeling i kundegrupper mv.

 

Juridisk grundlag for behandling

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb og salg af en bil, tegning af forsikringer, aftaler om finansiering af biler, booking og gennemførelse af værkstedbesøg mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 60, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesfor­ordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 

Kilder

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktio­ner, som du gennemfører hos Varde Biler A/S samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Varde Biler A/S indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne.

Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Varde Biler A/S ikke følge op på din evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller ser­vicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Varde Biler A/S at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Varde Biler A/S overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne. Pt. er det følgende parter som primært anvendes:

IT-leverandør:

 • CDK Global A/S

DMS-System:

 • Docubizz ApS
 • Hyundai Danmark A/S
 • Suzuki Bilimport Danmark A/S
 • Ford Danmark A/S

Andet:

 • Autodesktop

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Varde Biler A/S overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Varde Biler A/S videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Ford Motor Company kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS:

USA

Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:

Landet er ikke af Kommissionen vurderet, som et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Ford Motor Company vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte Ford Motor Company på DPeurope@ford.com

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Varde Biler A/S oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer Varde Biler A/S dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 5 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke læn­gere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse ret­tigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlin­gen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Varde Biler A/S på: E-mail: tb@vardebiler.dk eller på tlf. 75 22 28 00